Město Velké Hamry http://www.velke-hamry.cz/

 

Liberecký kraj  http://www.kraj-lbc.cz/

 

MŠMT http://www.msmt.cz/

 

Aplikace: testy, procvičování

 

www.proskoly.cz

 

https://www.vcelka.cz/cs/

 

Odkazy
Kotva

Děkujeme všem sponzorům naší školy! Projekt Dětský cirkus Happy Kids podpořili: Jaroslav Zeman, senátor PČR, firma Šolc konstrukce s.r.o., pan Milan Pilát, pan Petr Štrojsa a firma STR.ANGEL s.r.o., dále firma SIZ s.r.o., CNC-Z s.r.o. a pan Petr Miček. Největším sponzorem naší školy byla paní MUDr. Zdeňka Dobiášová, bývalá žákyně hamrovské školy. Věnovala škole celkem 175 000 Kč. Za tento obnos škola pořídila spoustu pomůcek pro zlepšení výuky a pro mimoškolní činnost. Dalšími významnými sponzory jsou pan Břetislav Brůna, pan Zdeněk Vedral a pan Luděk Röschenthaler.

Sponzoři

Sbírejte víčka pro Davídka (PODĚKOVÁNÍ)

Děkujeme všem žákům a přátelům školy, kteří se v minulém školním roce zapojili do akce "Sbérejte víčka pro Davídka". Sbírka pokračuje, sběrné nádoby jsou umístěny v jednotlivých pavilonech. Prosíme nehazujte do sběrných nádob jiná víčka než od PET lahví.

 

Bazén pro veřejnost

Bazén je otevřen pro veřejnost každou středu od 16:00 do 19:00.  Vstupné: dospělí 30 Kč, děti a senioři 20 Kč.

 

Kondičně – rehabilitační cvičení ve školním bazénu

     Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie – Eva Čermáková, vám nabízí kondičně – rehabilitační cvičení v bazénu při ZŠ Velké Hamry. Cvičení působí pozitivně na srdečně-cévní, dýchací a lymfatický systém, zlepšení imunity, udržení a zlepšení fyziologické kloubní pohyblivosti, snížení tělesné váhy, zvýšení svalové síly a vytrvalosti. Kontaktní informace: tel. 721 004 108, cermakova.fyzio@gmail.com.

     • Každou středu mezi 18. a 19. hodinou

     • délka cvičení: 45 minut.

     • Počet cvičících: max. 15 dospělých

     • Cena cvičení: 50 Kč/osoba + vstupné do bazénu

 

Pronájem sportovišť

Nabízíme jednorázový i pravidelný pronájem malé i velké tělocvičny a bazénu. Vzhledem k zájmu je třeba termíny dohodnout s předstihem telefonicky nebo osobně v kanceláři školy na tel. 777 914 021

 Ceny pronájmu:

  • Malá tělocvična (gymnastická)      200 Kč/hod 
  • Velká tělocvična (míčové hry)    200 Kč/hod
  • Bazén     600 Kč/hod
Pro veřejnost
Žákovská knížka

 
 
Rozvrhy
Aktuality
Nabídka kroužků 2017/2018
12.9.2017

Předběžnou nabídku kroužků na nový školní rok 2017/2018 naleznete zde.

Výdej obědů ve školní jídelně dne 4.9.2017
1.9.2017

Vážení rodiče a strávníci,

v pondělí 4.9.2017 budou obědy ve školní jídelně vydávány od 11,00 do 12,00.

Prosíme o dodržení uvedeného časového harmonogramu.

Od úterý 5.9.2017 bude již zahájen běžný provoz.

 

Děkujeme za pochopení :-).

 

Úprava cen obědů ve školní jídelně
29.8.2017

Vážení rodiče a strávníci,

na základě aktuálních cen za energie, režii a potraviny jsme nuceni upravit ceny obědů ve školní jídelně od 1. 9. 2017 následovně:

žáci 6 - 10 let    23 Kč,

žáci 11-14 let    26 Kč,

žáci 15 let a starší a zaměstnanci školy  31 Kč,

cizí strávníci 60 Kč.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

 

Vratky za obědy
8.8.2017

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že došlo k chybě v systému správy ŠJ a bohužel vratky za nevyčerpané peníze za školní obědy byly vyplaceny na vaše účty ve výši loňského školního roku 2015/2016, tím vznilky rozdíly jak v přeplatcích, tak i nedoplatcích.

Žádáme rodiče zejména bývalých žáků, aby neoprávněně vyplacené peníze vrátili na účet školy. U ostatních žáků rozdíly v platbě řešte s vedoucí školní jídelny, která Vám sdělí, zda se jedná o přeplatek nebo nedoplatek.

Omlouváme se za komplikace a předem děkujeme za vstřícný postoj

Vedení školy

Hezké prázdniny!
2.7.2017

Vedení školy přeje všem našim žákyním a žákům, kolegyním a kolegům krásné letní prázdniny plné nových zážitků. Zahájení nového školního roku je v pondělí 4. září 2017.

ORDINAČNÍ HODINY - MUDr. Jana Hniličková - Dětské středisko
19.12.2016

Ordinační hodiny platné od 1.1.2017 najdete na odkazu níže.

http://www.velke-hamry.cz/o-meste/zdravotni-pece/lekari/

Doporučené knihy pod stromeček
1.12.2016

Zde Vám představujeme doporučená nakladatelství a projekty na podporu čtenářství pro žáky.Více nalaznete zde (záložka: „Vzdělávání žáků se speciálními potřebami“)

Opatření k výskytu vši dětské
7.10.2016

V souvislosti se zvýšeným výskytem vši dětské v Libereckém kraji i u nás ve škole prosím všechny rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost prevenci.

Podrobné informace a přesný postup, jak řešit situaci, naleznete v dokumentu, který je ke stažení zde a v sekci aktuality pro rodiče.

 

 

Přednostní výdej obědů pro dojíždějící žáky
30.9.2016

Od 30.9.2016 je zajištěn přednostní výdej jídel ve školní jídelně pro dojíždějící žáky z Velkých Hamrů II a Zlaté Olešnice.

Žáci obdrželi identifikační kartičky, které je opravňují k přednostnímu výdeji jídla (nemusí čekat ve frontě) a zároveň budou moci odcházet ze třídy ihned po zazvonění po 6. hodině na oběd. Toto opatření jim umožní využívat autobusový spoj, který odjíždí z Velkých Hamrů ve 13:50.

Žáci, kteří na oběd dosud z těchto důvodu nechodili, si mohou kartičky vyzvednout u paní zástupkyně v kanceláři.

Bakaláři - příručka pro rodiče
10.5.2016

Vážení rodiče, v současné době škola přechází na centrální správu dat v systému Bakaláři, který umožňuje mimo jiné i mnoho služeb pro rodiče. Celý systém bude zprovozněn v několika fázích. Jako první je funkční elektronická žákovská knížka. V tomto modulu můžete sledovat průběžnou klasifikaci vašeho dítěte. Rovněž je již nyní funkční přístup k plánu akcí školy, kde jsou i akce třídních kolektivů. Prosíme o využívání informací z elektronické žákovské knížky, i když do konce tohoto školního roku jsou souběžně známky zapisovány i do klasické papírové žákovské knížky. Celá příručka k nahlédnutí zde.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní údaje

Vloženo: 5.4.2016 | Autor: Sekretariát | Zobrazeno: 58119x

 uvodniFOTKAskoly.1473267715

Název: Základní škola Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace


Adresa: Školní 541, 468 45 Velké Hamry


IČ: 72743476

 

IZO: 102177406


RED_IZO: 600078507


Ředitelka: Ing. Zdeňka Juklová


Právní forma: příspěvková organizace


Zřizovatel: Město Velké Hamry, 468 45 Velké Hamry 362


Školská rada:


• za zřizovatele: Ing. Jaromír Čermák, Aleš Hloušek
• za pedagogické pracovníky: Mgr. Eva Bambušková, Mgr. Arana Šourková
• za rodiče: Monika Martinková (email: mounule@centrum.cz), Kateřina Černá

 

Organizace školního roku 2017/2018

  4. 9. 2017

  Začátek školního roku

  29.9.2017

  Ředitelské volno (+ 28.9.2017 státní svátek)

  26. – 27. 10. 2017

  Podzimní prázdniny

  22.12.2017

  Ředitelské volno 

  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

  Vánoční prázdniny (nástup do školy ve středu 3.1.2018)

  2. 2. 2018

  Jednodenní  pololetní  prázdniny

  26. 2. 2018 – 4. 3. 2018

  Jarní prázdniny

  29. 3. 2018

  Velikonoční prázdniny (+ 30. 3.  a  2. 4. 2018 Velikonoční svátky)

  2. 7. – 31. 8. 2018

  Hlavní prázdniny (nástup do školy v pondělí  3. 9. 2018)

 Předpokládaná ředitelská volna pro žáky pondělí 30.4.2018 a pondělí 7.5.2018.

 

Naše hodnoty

Respekt, tolerance, spolupráce, rovnost příležitostí, vstřícnost, otevřenost a pracovitost.


Charakteristika školy


Základní škola Velké Hamry, Školní 541 je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je spádovou školou pro děti z obcí, kde škola není (Držkov, Jílové u Držkova, Vlastiboř), ale i pro děti z okolních neúplných škol (ZŠ Plavy, ZŠ Velké Hamry II). V současné době navštěvuje naši školu kolem 260 žáků ve vzdělávacím programu Škola pro život, který je zaměřen všeobecně, bez úzké specializace. Škola podporuje společné vzdělávání a individuální přístup k žákům nadaným i k těm, kteří potřebují ke svému rozvoji podpůrná opatření. ŠVP

 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

 

Škola má zpracovaný Strategický plán rozvoje na léta 2015-2023, který se zaměřuje na plnění cílů vedoucích k naplnění vize školy. Strategický plán

 

Vize školy


Základní škola Velké Hamry je výchovně vzdělávací institucí poskytující úplné základní vzdělání všem žákům bez rozdílu nadání, zdravotního či tělesného stavu, národnosti, sociálního statutu či náboženského vyznání.
Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na získání základních znalostí a klíčových kompetencí pro život v 21. století tak, aby absolventi mohli pokračovat v další profesní přípravě dle svých schopností a zájmů. Důraz je kladen na to, aby žáci byli adaptabilní, kreativní, sociálně tolerantní, schopni spolupráce, připraveni k celoživotnímu učení, kriticky přijímali a zpracovávali informace z různých zdrojů, byli schopni aktivně komunikovat, prezentovat a obhajovat své názory.
Žáci budou vedeni tak, aby znali své silné a slabé stránky, dodržovali společenské normy a respektovali dodržování lidských práv, ztotožňovali se se zdravým životním stylem, jehož součástí jsou pohybové a sportovní aktivity.


Škola je součástí místní komunity, je aktivním partnerem rodičů, obce, ostatních vzdělávacích institucí, neziskových organizací a místních zaměstnavatelů.